Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulr, Elen Zubek

LIKOVNA UMJETNOST 1 - udžbenik

Ovaj je udžbenik zamišljen kao vodič kroz istraživanje likovne umjetnosti. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu i općenito vizualnu umjetnost, a koji će ti pomoći da bolje razumiješ likovni jezik i dati ti osnove za proučavanje povijesti umjetnosti. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne povijesti umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji ti omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis korištenih manje poznatih pojmova. Cilj nam je probuditi tvoj interes za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti u tebi pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.