Natalija Stipetić-Čus, Zrinka Jurić-Avmedoski, Blanka Petrinec-Fulir, Elen Zubek

LIKOVNA UMJETNOST 4 - udžbenik

Udžbenik je zamišljen kao pregled zbivanja u likovnoj umjetnosti od početka 20. stoljeća do danas. Obrađeni su osnovni pojmovi vezani uz slikarstvo, skulpturu, arhitekturu te druge oblike vizualnog izražavanja koji nastaju upravo u 20. stoljeću i kontinuiraju do danas. Tekstove prate reproducirani likovni primjeri iz svjetske i nacionalne vizualne umjetnosti, a iza svake se lekcije nalaze dodatni sadržaji, koji omogućuju ponavljanje ključnih pojmova, te vježbe. Svaka se lekcija sastoji od pet dijelova: nastavne teme, ključnih pojmova, pitanja za ponavljanje, zadataka za primjenu usvojenog znanja i dodatka za učenike koji žele saznati još više o obrađenoj temi. Na kraju udžbenika nalazi se popis manje poznatih pojmova, koji su u tekstu posebno istaknuti. Cilj nam je probuditi zanimanje za likovnu umjetnost, što je osnovni preduvjet za razumijevanje i aktivno sudjelovanje u suvremenim likovnim događanjima, i razviti pozitivan odnos prema očuvanju kulturne baštine.