Tomislav Jelić, Đuro Škrget

GEOGRAFIJA 4 - udžbenik

Udžbenik je napisan prema novom Nastavnom programu i u skladu s HNOS-om. Svaki nastavni sat obrade sastavljen je od manjih dijelova – rubrika. Na početku je nekoliko uvodnih pitanja koji učenike uvode u obradu novog nastavnog sata. Slijedi glavni tekst u kojemu su važniji dijelovi istaknuti debljim slovima, a fotografije, crteži i geografske karte prate tekst. Pri kraju obrade nastavnog sata su Pitanja, vježbe, zadaci kojima se ponavlja obrađeno gradivo. Slijede dodatne rubrike Želim znati više, Zanimljivosti i Dodatni i izborni sadržaji te posebna rubrika Upamti pojmove. Na kraju udžbenika je pojmovnik.