PERIODNI SUSTAV ELEMENATA - Didaktičko pomagalo

Iz vlastite potrebe za periodnim sustavom elemenata koji sadrži sve potrebne podatke za računanje u kemiji i razumijevanje periodičnosti kemijskih elemenata izradio sam upravo takav PSE.

Po čemu se ovaj PSE razlikuje od drugih periodnih sustava elemenata?

Središnji dio odnosi se na periodni sustav elemenata. Podatke navedene uz svaki element odabrao sam prema kriteriju nužnosti za računanje i razumijevanje.

Opis svakog elementa čini trinaest podataka:

simbol

hrvatski naziv

engleski naziv

atomski broj

relativna atomska masa

elektronegativnost

temperatura tališta

temperatura vrelišta

atomski polumjer

gustoća

agregacijsko stanje

oksidacijsko stanje

elektronska konfiguracija.

Okviri sadrže sve potrebne formule, konstante, SI sustav jedinica, pretvorbe mjernih jedinica, omjeri množina pri kemijskim reakcijama i mnogi drugi nužni podatci za rješavanje zadataka iz kemije.

Nadam se da će ovaj periodni sustav elemenata pomoći u radu svima - i učenicima koji se s kemijom susreću u sedmom razredu osnovne škole, kao i studentima, nastavnicima i sveučilišnim profesorima.

Autor Mario Jakopec, prof.