Pripremili: Nevenka Raguž, Ante Gašpardi, Stanka Košćak

PJESMARICA ZA ŠKOLSKE PRIREDBE

Ova je zbirka pjesama napravljena u želji da pomognemo učiteljima glazbene kulture u pripremanju školskih nastupa. Pjesmarica sadrži izbor prigodnih pjesama za školske priredbe. Četrnaest jednoglasnih pjesama obrađeno je za pjevanje uz instrumentalnu matricu (CD). Slijede nešto zahtjevnije pjesme za jednoglasni dječji zbor uz klavirsku pratnju i višeglasne a capella pjesme. Na kraju pjesmarice su jednostavni vokalno-instrumentalni aranžmani za Orffov instrumentarij.

Vašim učenicima i vama želimo uspješne nastupe na školskim priredbama!