Priredili: Josip Kekez i Vlado Pandžić

Hrvatske usmene pjesme i brojilice

Autori su hrvatske usmene pjesme podijelili na epske pjesme, lirske pjesme, bugaršćice i lirsko-epske pjesme. Brojilice su podijelili na brzalice, asocijacijske nizalice, brojilice u dječjim igrama te oduške ili izduške. Na kraju knjige naveden je izbor knjiga za mladež.