Toni Nikolić; Ilustracije: Toni Nikolić

Praktikum sistematske botanike

Pruža podršku provedbi praktične i terenske nastave iz botanike i srodnih predmeta i nedjeljivi je dio udžbenika „Sistematska botanika – evolucija i raznolikost biljnog svijeta”. Ilustracije su najvećim dijelom originalni rad kojem je autor posvetio mnogo vremena i truda u više od desetak godina strpljive izrade.