Miroslav Akmadža, Mario Jareb, Zdenko Radelić, Robert Skenderović

HRVATSKA I SVIJET 2 - udžbenik

Pridržavajući se zakonom propisanoga plana i programa nastave povijesti, autori su napisali sadržajno pregledan udžbenik. Brojne fotografije istaknutih osoba i događaja te zemljovidi, tablice i ostali slikovni materijali upotpunjuju tekst na odgovarajući način. Budući da je riječ o vrlo kvalitetnom i grafički primjereno prezentiranom slikovnom materijalu, on kao integralan dio teksta pruža učenicima dodatne informacije o povijesnim događajima. Količina informacija i način interpretacije povijesnih procesa, događaja i osoba primjereni su uzrastu i interesima učenika strukovnih škola. Visoka razina pismenosti dodatno olakšava učenicima kako razumijevanje povijesne problematike tako i njezino lakše usvajanje.

Pri pisanju udžbenika autori su se služili najnovijim rezultatima historiografskih istraživanja te su na taj način pružili učenicima uvid u suvremena tumačenja dvaju minulih stoljeća.

Udžbenik je jasno i pregledno strukturiran, a gradivo je izloženo u osam tematskih cjelina:

1. Europa i svijet od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

2. Hrvatska od sredine 18. do sredine 19. stoljeća

3. Europa i svijet u drugoj polovici 19. stoljeća

4. Hrvatska u drugoj polovici 19. stoljeća

5. Hrvatska i svijet od početka 20. stoljeća do svršetka Prvoga svjetskog rata

6. Hrvatska i svijet između dvaju svjetskih ratova

7. Drugi svjetski rat (1939. − 1945.)

8. Hrvatska i svijet od kraja Drugoga svjetskog rata do danas.