Snježana Zrinjan

HRVATSKI JEZIK 4 - udžbenik

Udžbenik za 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola usklađen je s nastavnim planom i programom i odobrilo ga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. U udžbeniku se nalaze sljedeće cjeline: leksem, leksikologija; izražavanje i povijest jezika. Osobitost udžbenika predstavljaju dodaci iz pravopisa (pregled najznačajnijih pravopisnih pravila), gramatike (ponavljanje osnovnih pojmova od 1. do 3. razreda) te povijesti jezika (ponavljanje gradiva od 1. do 3. razreda) te je kao takav osobito prikladan za pripremu državne mature iz hrvatskoga jezika. U okviru udžbeničke cjeline Leksem, leksikologija nalaze se jedinice: jezični sustav i jezični znak; metafora i metonimija; sinonimi i sinonimija; antonimi i antonimija; homonimi i homonimija; vremenska raslojenost leksika; prostorna raslojenost leksika, funkcionalna raslojenost leksika, leksičko posuđivanje i jezični purizam, frazem i frazeologija i leksikografija. Cjelina Izražavanje obuhvaća: zapisnik, raspravu i komunikacijske tekstove. Povijest jezika donosi razvoj hrvatskoga jezika u XX. stoljeću. Polazišta za obradu jezičnih sadržaja su suvremena djela, npr. Postmodernizam za početnike; Jurica Pavičić, Kuća njene majke; Julijana Matanović, Laura nije samo anegdota; Roman Simić, U što se zaljubljujemo; Renato Baretić, Osmi povjerenik; José Carlos Somoza, Spilja ideja; Govorimo hrvatski (jezični savjeti); Lucija Stamać, Mala sirena; Edo Popović, Izlaz Zagreb jug.