Snježana Zrinjan

KNJIŽEVNOST 4 - udžbenik

Udžbenik za četvrti razred četverogodišnjih strukovnih škola odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i usklađen je s nastavnim planom i programom iz hrvatskoga jezika.

Na početku udžbenika nalazi se pregled gradiva naučenog u 1., 2. i 3. razredu (periodizacija književnosti – europske i hrvatske), pregled osnovnih književnoteorijskih pojmova te pregled stilskih izražajni sredstava ili figura. To učenicima omogućava ponavljanje tijekom cijele školske godine i kvalitetno pripremanje za državnu maturu.

Obilježja književnopovijesnih razdoblja povezuju se s obilježjima djela koja pripadaju ostalim umjetnostima. Biografije i stvaralačke biografije pisaca upotpunjene su skicama koje ukazuju na piščevu pripadnost pojedinom razdoblju i trajanje njegova života u odnosu na trajanje toga razdoblja.

U okviru udžbeničkih jedinica navode se i objašnjavaju osnovni književnoteorijski pojmovi važni za određeno djelo i određeno razdoblje.