Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić

LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1 - radna bilježnica

Vježbe u udžbeniku i radnoj bilježnici su raznovrsne, a njihov odabir i redoslijed metodički su opravdani. Takve vježbe navode učenike na stvaralačko korištenje znanja, ali i na razvoj važnih vještina i sposobnosti, primjerice suradnički rad među učenicima. Udžbenički komplet sadrži raznovrsne tipove zadataka (zadaci dopunjavanja i ispunjavanja, povezivanja, redanja, sortiranja, postavljanja pitanja, odgovaranja na pitanja, smislenoga prepisivanja, vođenoga pisanja, povezivanja riječi u rečenice ili odvajanja riječi u rečenici, uočavanja pogrešaka, križaljke). Zadaci su često problemskoga karaktera, što motivira učenike za rad i omogućuje aktiviranje i razvoj njihovih kognitivnih sposobnosti više i niže razine s ciljem postizanja što bolje komunikativne kompetencije.